Παρουσίαση βιβλίου

H “Πύλη της Σοφίας” είναι ένα βιβλίο που μπορεί να ξεκλιδώσει πολλές πόρτες της ανθρώπινης ύπαρξης.
Πρόκειται για μια βαθιά φιλοσοφική αναζήτηση που χρειάζονται πάντα τρεις…
Ο δάσκαλος-καθοδηγής, ο εσώτερος εαυτός μας και εκείνη η πύλη που θα σου ανοίξει για να διαβείς τις αλήθειες της.
Ένα βιβλίο του Χάρη Κουδούνα που γράφτηκε για την αυτογνωσία και το γαλήνεμα της ψυχής.
Από τις Εκδόσεις Φύλατος

Recent Posts