Τα ΠΜΣ «Ποιοτική Δημοσιογραφία και Νέες Τεχνολογίες» & «Διαχείριση Περιεχομένου και Στρατηγική Επικοινωνίας» δέχονται νέες υποψηφιότητες

To Eυρωπαϊκό Ινστιτούτο Επικοινωνίας (ΕCI – European Communication Institute) είναι Συνέργεια Ευρωπαϊκών Δημοσίων Οντοτήτων, στην ανώτατη παιδεία, τις τεχνολογίες γλώσσας / πολιτισμού και την έρευνα. Δέχεται υποψηφιότητες για τα διετή, δίγλωσσα αναγνωρισμένα από τον ΔΟΑΤΑΠ Μεταπτυχιακα του προγράμματα, που υλοποιoύνται στην Αθήνα και την Βιέννη, για την περίοδο 2017-19.

Το ΠΜΣ «Ποιοτική Δημοσιογραφία και Νέες Τεχνολογίες» οδηγεί στην απόκτηση του τίτλου M.A. (Master of Arts in Quality Journalism & New Technologies). Εξετάζει θεωρητικά και εφαρμοσμένα τις παραμέτρους που αριστοποιούν το λειτούργημα της Επικοινωνίας / Δημοσιογραφίας με έμφαση στην αξιοποίηση των δυνατοτήτων της ψηφιακής τεχνολογίας. Το πρόγραμμα «Διαχείριση Περιεχομένου και Στρατηγική Επικοινωνίας» (CMCS – Μaster of Arts in Content Marketing and Communication Strategy) δίνει έμφαση στις τεχνολογίες παραγωγής περιεχομένου και την Διαχείριση Ψηφιακών –ή ψηφιοποιημένων- ΜΜΕ)

Τα παραπάνω εκκινούν Νοέμβριο του 2017, απευθύνονται σε στελέχη Επικοινωνίας και πτυχιούχους σχολών κοινωνικών/ανθρωπιστικών επιστημών και ΜΜΕ. Οι επιλεγέντες πρέπει να είναι σε θέση να ταξιδέψουν στην Αυστρία κατ’ελάχιστον για 2 εντατικές περιόδους, στην διάρκεια του Προγράμματος.

Για την υλοποίηση των ΠΜΣ συνεργάζονται οι παρακάτω δημόσιοι και κοινωφελείς Ευρωπαϊκοί φορείς: Αυστριακό κρατικό πανεπιστήμιο DUK (Donau Universität Krems) , Ερευνητικό Ίδρυμα ‘Αθηνά’ της Γενικής Γραμματείας Έρευνας Τεχνολογίας του Υπουργείου Παιδείας, Ίδρυμα Προαγωγής Δημοσιογραφίας Αθανασίου Βασ. Μπότση (κοινωφελής φορέας συνεποπτευόμενος από το Υπουργείο Παιδείας), Εργαστήριο Επικοινωνίας και Τεχνολογίας ΜΜΕ, του Εθνικού Μετσόβιου Πολυτεχνείου.

Το Πρόγραμμα διαθέτει ISO, έχει βραβευθεί από την ανεξάρτητη επιτροπή που εισηγείται ετησίως τα Βραβεία του Ιδρύματος για την Προαγωγή της Δημοσιογραφίας Α.Β. Μπότση, και είναι σχεδιασμένο με τρόπο που να εξυπηρετεί εργαζόμενους υποψήφιους, π.χ στελέχη επιχειρήσεων Επικοινωνίας.

Το κόστος του Μεταπτυχιακού Προγράμματος, για το σύνολο της διάρκειάς του, είναι 9150 ευρώ και περιλαμβάνει το κόστος διαμονής/διατροφής των δύο περιόδων, στο Πανεπιστήμιο, στην Βιέννη. Κατόπιν αιτήματος και αν πληρούνται προϋποθέσεις, προβλέπεται τμηματική καταβολή που ολοκληρώνεται έως 15 μήνες από την εγγραφή. Οι πρόσοδοι του ΠΜΣ αξιοποιούνται αποκλειστικώς για την ανάπτυξή του.

Οι ενδιαφερόμενοι καλούνται να υποβάλλουν την υποψηφιότητά τους (βήμα 1) αποστέλλοντας βιογραφικό σημείωμα ηλεκτρονικά, στην διεύθυνση info.qjnt@gmail.com ή manottas@athena-innovation.gr

Recent Posts